Warning: Declaration of ET_Theme_Builder_Woocommerce_Product_Variable_Placeholder::get_available_variations() should be compatible with WC_Product_Variable::get_available_variations($return = 'array') in /home/sniedka2/domains/ewa-sklep.com.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/theme-builder/WoocommerceProductVariablePlaceholder.php on line 8
Regulamin - Ewa Sklep
Regulamin sklepu internetowego www.ewa-sklep.com.pl

Informacje ogólne:

1. Regulamin zawiera zasady organizacyjne serwisu i jego akceptacja jest warunkiem korzystania z sklepu internetowego www.ewa-sklep.com.pl

2. Sklep internetowy www.ewa-sklep.com.pl prowadzony jest przez:

Ewa Szabla Usługi z siedzibą :

20-711 Lublin,ul. Laury 15A

REGON 364767024,

NIP: 712-240-05-95,

zwany dalej Sklepem, Sprzedającym.

3. Operatorem sklepu internetowego www.ewa-sklep.com.pl jest Ewa Szabla Usługi z siedzibą :

20-711 Lublin,ul. Laury 15A

REGON 364767024,

NIP: 712-240-05-95,

4. Pełna zawartość strony jest własnością Ewa Szabla Usługi, a w szczególności teksty, grafika, fotografie, oraz oprogramowanie są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz powielanie bez zgody ich właściciela jest zabronione.

Zasady korzystania z usług sklepu:

1. Sklep internetowy www.ewa-sklep.com.pl prowadzi sprzedaż firan, zasłon, pościeli, kołderi i innych artykułów .

2. Sprzedaż odbywa się poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość,
pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym www.ewa-sklep.com.pl

3. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym www.ewa-sklep.com.pl po uprzedniej rejestracji umożliwiającej założenie własnego konta, lub też bez niej, jako użytkownik niezarejestrowany. Rejestracja jest dobrowolna. Rejestracja Klienta ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji.

4. Wszystkie dane osobowe Klienta umieszczone w naszym sklepie celem rejestracji bądź składania zamówień są wykorzystywane tylko w celu obsługi zamówień, Klient ma do nich bieżący dostęp po zalogowaniu się w sklepie i prawo ich modyfikacji.
Sklep nie udostępnia danych żadnym podmiotom zewnętrznym.
Firma Ewa Szabla Usługi zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientowi informacji związanych tylko i wyłącznie z zamówieniem.

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep wystawia rachunek. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów, bądź wprowadzania innych zmian. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Składanie zamówień:

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu www.ewa-sklep.com.pl, poprzez e-mail: kontakt@ewa-sklep.com.pl lub telefonicznie.

2.Zamówienia złożone przez telefon będą przyjmowane w godzinach 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

3 . Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie prawdziwych i bezbłędnie wypełnionych danych: imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, e-mail.

4. W przypadku podania nieprawdziwych, lub niepełnych, błędnych danych, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone mailowo przez Sprzedającego.

Realizacja zamówień i formy płatności:

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie, o dostępności lub nie informuje adnotacja umieszczona przy każdym towarze. W przypadku niedostępności części zamówionych towarów, a dokonania pomimo tego zakupu towaru przez kupującego, Sprzedający skontaktuje się z Klientem, w celu ustalenia, w jaki sposób zamówienie ma zostać zrealizowane: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– przelewem na rachunek bankowy
-odbiór osobisty po przedpłacie
-pobranie

3. Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności kwoty będącej sumą zakupionych towarów i kosztów wysyłki.

4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu sumy określonej w ptk. 3 niniejszego paragrafu na konto Sprzedającego

5. Kupujący razem z zakupionym towarem otrzyma dokument zwrotu rachunek wystawiony przez : Ewa Szabla Usługi z siedzibą: 20-711 Lublin,ul. Laury 15A REGON 364767024, NIP: 712-240-05-95

6. W przypadku zamówienia przekraczającego kwotę 1000,00 (tysiąc złotych 00/100 ) PLN lub produktów na indywidualne zamówienie, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty części lub całości wartości zamówienia.

7. Cennik kosztów dostawy na terenie Polski:
– wysyłka kurierem DPD ( płatność przelewem na rachunek bankowy ) – 15.00 PLN,
-pobranie 25.00 PLN
-odbiór osobisty po przedpłacie,

8. Nie wysyłamy przesyłek zagranicznych „za pobraniem”. Koszty i warunki wysyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie.

9. Zamówione towary wysyłamy po skompletowaniu całości zamówienia nie później niż w terminie określonym przy produkcie o najdłuższym czasem realizacji. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia plus przewidywany czas dostarczenia przesyłki.

Zasady zwrotu towarów:

1.Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
( Dz.U. 2014 poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta).
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Zwrot należności następuje w ciągu 14 dni.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek płatnych przy odbiorze ( „za pobraniem” ).

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:kontakt@ewa-sklep.com.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres:Ewa Szabla Usługi, 20-711 Lublin,ul. Laury 15A

2. Wyżej wymienione warunki zwrotu nie dotyczą produktów wykonanych według indywidualnego zamówienia Klienta i nie dotyczą sprzedaży na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych.

3.W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, fakt ten powinien być zgłoszony przewoźnikowi i powinien zostać spisany w jego obecności protokół zniszczeń.

4. O przysługującym Kupującemu prawie do odstąpienia od umowy Sprzedający poinformuje Kupującego w chwili złożenia zamówienia, w dołączonym załączniku.

5. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, zwrot towaru, którego dotyczy odstąpienie winien nastąpić jednocześnie z przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu lub w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu.

4. Towar, którego dotyczy odstąpienie należy przesłać w stanie niezmienionym chyba że zmiana wynikła w granicach zwykłego zarządu nad rzeczą, na adres sklepu wraz z dokumentem zwrotu.

Zwrot należności za odesłany towar i koszt przesyłki do nas dokonany zostanie na numer konta i adres podany w dokumencie zwrotu dołączonym do przesyłki w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru.

6. Sprzedający nie odbiera przesyłek odesłanych do siedziby Sprzedającego za pobraniem lub nadanych na koszt Sprzedającego.
7.Nie przyjmuje reklamacji związanych z kolorystyką i ustawieniem wzoru na pościeli.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: kontakt@ewa-sklep.com.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Ewa Szabla Usługi, 20-711 Lublin,ul. Laury 15A. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.